biển

Vụ bãi Tư Chính: Việt Nam không sợ gì Trung Quốc!

2019-08-02 21:10:09
Không để người dân Việt Nam thất vọng, tại hội nghị Ngoại trưởng ASEAN – Trung Quốc đang diễn ra mấy ngày nay tại Thái Lan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng...