BHXH một lần

Những thiệt thòi khi người lao động lựa chọn nhận BHXH một lần

M.N - 2023-03-13 16:18:51
NLĐ nhận BHXH một lần sẽ phải chấp nhận sự thiệt thòi rất lớn. Với mức 22% tiền lương tháng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất thì một năm tổng mức đóng...