bệnh viện quá tải

Anh đối mặt khủng hoảng y tế trầm trọng

Tuệ Ngô - 2022-11-17 11:34:58
Trang Daily Mail của Anh cho biết hàng triệu bệnh nhân tại Anh đang phải chịu đựng cuộc khủng khoảng tồi tệ nhất trong lịch sử hoạt động của Cơ quan Y tế Quốc...