bất bình đẳng

Biểu tượng của “sự áp bức” ở Iran

Tuệ Ngô - 2023-07-29 16:52:54
Theo trang Euro News đưa tin, cảnh sát đạo đức của Iran đã nối lại các cuộc tuần tra trên đường phố để đảm bảo phụ nữ đeo khăn trùm đầu, gần một năm...