bao tang

Đừng biến bảo tàng thành những “không gian chết”

2019-09-27 16:09:49
Được đầu tư xây dựng lên tới hàng nghìn tỷ đồng nhưng cho đến thời điểm hiện tại nhiều Bảo tàng ở nước ta gần như không hoạt động, vào có rất ít...