bạo hành trẻ

Đừng bao biện cho cái ác bằng “áp lực nghề nghiệp”

Công Luân - 2022-10-03 11:04:50
Đành rằng giáo viên là nghề nhiều áp lực nhưng không thể lấy áp lực để ngụy biện cho hành vi bạo hành những đứa trẻ không có khả năng tự vệ. Nữ giáo...