bạo động Ukraine

Câu chuyện Ukraine và bài học về xây dựng khối đoàn kết dân tộc, tăng cường an ninh tư tưởng

An Diễm - 2022-02-27 17:15:08
Vừa qua, nước Nga đã chính thức công nhận hai vùng lãnh thổ ly khai của Ukraine là Donetsk và Lugansk trở thành các quốc gia độc lập. Đây là một chương đau buồn...