Báo chí cách mạng

Từ trái tim nghệ sĩ đến vai trò người “chiến sĩ”

Hạnh Phúc - 2022-09-05 15:05:28
Nhà báo trước hết phải có trái tim nhạy cảm của một người nghệ sĩ. Họ tha thiết vui mừng trước cái đẹp và trăn trở đau xót trước những điều xấu xa....