báo cáo

Không có chuyện Thủ tướng “chỉ đạo” Ngân hàng thế giới tô hồng báo cáo

Văn Dân - 2020-08-05 17:15:01
Mới mấy ngày trước, khi báo chí vừa lên tin “EU huy động hơn 900 triệu USD giúp ASEAN chống dịch”, nhà ‘biên chuyện’ Bùi Thanh Hiếu dựng ngay thuyết âm mưu...