bằng khen
Chuyện ai cũng được giấy khen và nhận định học giỏi chỉ làm thuê
2020-07-15 16:26:26
Cô Nguyễn Thị Huyền Thảo, giáo viên trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM, nêu quan điểm học giỏi chỉ làm thuê là góc nhìn phiến diện. Chuyện ai cũng được...
Đọc nhiều