bảng giá điện

Rút ngắn 5 bậc giá điện: Ai được lợi, ai bị thiệt?

2023-07-10 20:08:06
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Theo đó, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt sẽ được...