bán thận

Thế hệ “một thận” ở Afghanistan

Bảo Trâm - 2022-11-27 14:04:25
Nhiều người Afghanistan đang buộc cho con họ uống thuốc an thần để chúng quên đi cơn đói, số khác tự bán nội tạng hoặc con gái để sinh tồn. Mùa đông thứ...