bán phá giá

Bộ Thương mại Hoa Kỳ: Việt Nam không bán phá giá lốp xe ô tô xuất khẩu

2021-01-18 12:42:45
Trên cơ sở thông tin, dữ liệu từ các doanh nghiệp xuất khẩu, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho rằng, các nhà xuất khẩu của Việt Nam không bán phá giá lốp xe ô-tô vào...
Các nước nhập khẩu như Mỹ có thể áp dụng tối đa biện pháp chống lẩn tránh thuế. Nếu một ngày họ áp dụng ngẫu hứng cách tiếp cận này cho cả hàng dệt...
Bài chọn lọc