bán nước

Về lời kêu gọi không tổ chức quốc tang cho nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Thu An - 2020-08-13 17:57:47
Khi đang phải đón nhận tin buồn về sự ra đi của 17 đồng bào ta trong cuộc chiến chống Covid-19, thì mới đây đau thương chồng lấp, Tổ quốc mất đi một vị...