bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng

Chính thức cấm ngân hàng cho vay kèm bảo hiểm

Bảo Trâm - 2024-07-02 11:00:54
Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sẽ cấm ngân hàng bán bảo hiểm kèm khoản vay từ ngày 1/7. Theo Điều 51 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2023, ngân hàng không được...