bải vệ động vật

Hà Nội: “Thành phố nói không với thịt chó, mèo”

Thảo Nguyên - 2023-06-05 13:30:40
Trong cuộc toạ đàm “Buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi (chó, mèo): Chính sách, thách thức và cơ hội”, việc thảo luận về việc thí điểm xây dựng Hà...