bài phát biểu của putin về crimea

Tổng thống Putin kể về biến cố “ngã ngựa”

2021-03-27 12:00:06
Tổng thống Putin chia sẻ về sự cố ông ngã lộn nhào khỏi một con ngựa và câu trả lời khiến ông ấn tượng của người quay phim. “Có lần họ quay phim khi tôi...