bác sĩ nghỉ việc
Giữa đại dịch Covid-19, nhân viên y tế nghỉ việc được không?
2021-09-06 16:32:33
Theo Bộ Y tế, có hiện tượng nhân viên y tế nghỉ việc, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được phân công, không đảm bảo nhân lực chống dịch...
Đọc nhiều