bà phương hằng

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bà Phương Hằng bồi thường 88 tỉ

Hạ Băng - 2023-04-06 20:48:21
Bên cạnh việc đề nghị truy tố đối với bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm, kết luận điều tra còn ghi nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại của 10 bị...