Bà Hàn Ni

Không ai được đứng cao hơn pháp luật

Phạm Khoa - 2023-02-26 10:31:36
Tin luật sư – nhà báo Đặng Thị Hàn Ni bị khởi tố tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân (điều 331), và...