ẩu đả

Nhắc nhóm thanh niên tụ tập nẹt pô, người đàn ông và con gái bị chém trọng thương

2020-09-03 11:24:52
Thấy nhóm thanh niên tụ tập nẹt pô trong khu dân cư, người đàn ông ra nhắc nhở thì bị nhóm này xông vào nhà đánh, chém ông và con gái khiến hai người trọng...