Anthony Bourdain

Báo Ấn Độ: “Việt Nam – Từ một quốc gia yên tĩnh trở thành một trong những điểm du lịch tốt nhất thế giới”

Bảo Trâm - 2022-04-29 10:01:20
Trang Times of India của Ấn Độ vừa có bài viết với tiêu đề “Vietnam: From a quiet nation to one of the world’s best tourist destinations” (Việt Nam – Từ một quốc gia...