Ấn vàng

Ấn vàng ‘Hoàng đế chi bảo’ hồi hương

Bích Ngân - 2023-11-18 11:26:13
Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” của vua Minh Mạng được phía Pháp bàn giao cho đại diện phía Việt Nam, đang trên đường về nước. Theo đại diện Cục Di sản văn...