an ninh thế giới

Công ty quan tài hết quan tài để bán và dòng chữ ớn lạnh trên bản danh sách tử vong ở New York

2020-04-24 20:51:53
Từ 2h sáng, các nhân viên dịch vụ tang lễ ở New York đã liên lạc với nhau về thông tin trên giấy chứng tử, và thực hiện hàng chục cuộc gọi điện thoại một...