âm mưu khủng bố

Khủng bố là gì? tội khủng bố ở Việt Nam bị xử phạt thế nào?

2023-06-21 10:06:38
Khủng bố là hành vi của tổ chức, các nhân cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, tinh thần người khác nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân. Điểm khác biệt...