âm mưu

Vạch trần mưu đồ phản động từ hội nhóm năng lượng gốc trống đồng

2021-12-17 14:20:05
Hội nhóm Năng lượng gốc hoạt động trái phép, tuyên truyền phải thay đổi ngôi sao trên quốc kỳ Việt Nam để đất nước hưng thịnh hay trong tài liệu có in hình...