AirPods

Khi “Trái táo cắn dở” rơi trúng tay người Việt!

Minh Thanh - 2022-09-26 15:28:05
Để cắt giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, Apple dự định sẽ chuyển hoạt động sản xuất AirPods và iPad sang Việt Nam. Đồng thời, từng bước đưa Việt Nam trở...