AirPods

Khi “Trái táo cắn dở” rơi trúng tay người Việt!

Minh Thanh - 2022-09-26 15:28:05
Để cắt giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, Apple dự định sẽ chuyển hoạt động sản xuất AirPods và iPad sang Việt Nam. Đồng thời, từng bước đưa Việt Nam...