Airbus

Việt Nam nắm giữ vai trò cực kỳ quan trọng với Tập đoàn hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới

2022-01-23 13:05:32
Tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới Airbus tái khẳng định cam kết hiện diện lâu dài tại Việt Nam sau 30 năm đồng hành cùng đất nước trong các lĩnh...