ADSOM+

Hành động thực sự sau những lời “kêu gọi hòa bình” của Trung Quốc trên Biển Đông

Bảo Trâm - 2022-05-23 10:58:50
Dù thường xuyên đưa ra các tuyên bố “hữu hảo”, chung vai vì hòa bình thế giới, đặc biệt là ở Biển Đông, nhưng Trung Quốc vẫn đồng thời gây căng thẳng...