8 tháng đầu năm

Top 10 thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2022

Hạ B - 2022-09-23 01:59:18
Về thị trường xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch hơn 77 tỷ USD, chiếm 30,5% tổng kim ngạch...