79 biệt thự “vô chủ” ở Phú Quốc

Bước đi mới giải tỏa áp lực từ điểm nóng Phú Quốc

Hạnh Phúc - 2022-11-15 12:14:30
Một xã ở Phú Quốc có 79 căn biệt thự trong gần 300 công trình xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý. Người dân đã hoàn thành các phần của biệt thự...