6 tháng cuối năm

Chuẩn bị tinh thần gỡ khó cho mục tiêu tăng trưởng cuối năm 2023

Huy Hoàng - 2023-07-09 11:37:55
Với kết quả tăng trưởng thấp của 6 tháng đầu năm 2023, bà Nguyễn Thị Hương – Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê cho rằng: “Để tăng trưởng GDP cả năm...