4 tuyến cao tốc Bắc – Nam

Từ chiến dịch 120 ngày đêm thông xe…

Hạ Băng - 2022-09-21 05:43:49
Áp lực về tiến độ phải hoàn thành 4 tuyến cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1 ngay trong năm 2022 ngày càng tăng dần trong khi khối lượng các hạng mục còn lại còn...