24 triệu đồng/hộ/tháng

Nghị quyết đặc thù lấy người dân là trung tâm

Diệu Hương - 2023-04-02 12:38:24
TP.HCM ban hành dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định...