2023

Đồng tiền khôn sẽ góp phần ổn định kinh tế Việt Nam năm 2023

Phạm Khoa - 2023-01-12 17:11:50
Cuối tháng 12/2022, nhân “Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2023”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh đến an ninh...