Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

Thủ tướng: ‘Năm 2020 cũng là năm thành công của nước ta’

2020-10-20 10:14:06
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông tin năm 2020, Việt Nam là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới nhờ nội lực, sự thích...