Xả súng kinh hoàng ở Texas

Xả súng kinh hoàng ở Texas: Sự bất lực của “dân chủ”

An Diễm - 2022-05-25 14:15:06
Một kẻ cực đoan mới chỉ 18 tuổi xả súng vào các em học sinh tại một trường tiểu học ở Texas vốn đang trong tuần học cuối cùng trước kỳ nghỉ hè. Hậu...