Vụ Địa bàn VIII

Thành lập Vụ Địa bàn VIII tại Cần Thơ có gì mà phải công kích?

An Diễm - 2022-03-03 11:00:25
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa thành lập Vụ Địa bàn VIII tại Cần Thơ. Thông tin này nhận được nhiều sự chú ý, bên cạnh đó có những người tự xưng là “trí...