VIETLOTT

Vietlott vào diện giám sát tài chính

Hạ Băng - 2023-07-05 06:45:19
Công ty TNHH Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) là một trong năm doanh nghiệp nằm trong kế hoạch giám sát tài chính năm 2023 của Bộ Tài chính. Một trong những người...