Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

‘Người đẹp’ khiến 5 giám đốc sở Y tế, Giáo dục vướng lao lý là ai?

2022-05-18 14:04:07
Ít nhất 5 giám đốc sở Y tế, sở Giáo dục của nhiều tỉnh đã dính vào lao lý bởi liên quan đến doanh nghiệp do một phụ nữ có nhan sắc sáng lập, danh sách này...