Vận nước đang lên

Lòng dân và thước đo giá trị của Đảng cầm quyền

2020-09-03 06:09:23
“Mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định dân là gốc”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong bài viết về những công...