văn bản quy phạm pháp luật
Ban hành 8 văn bản QPPL trong tháng 4/2019
2019-05-16 16:35:12
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 4/2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 8 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 6 Nghị định của Chính...
Ban hành 8 văn bản QPPL trong tháng 4/2019
2019-05-16 16:35:12
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 4/2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 8 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 6 Nghị định của Chính...
Căn bệnh “ngại đụng chạm” dễ tạo ra tham nhũng thể chế?!
2019-03-28 19:31:39
Cản ngại hiện tại là sức ỳ bộ máy, không ít cán bộ, công chức đang tồn tại ở các bộ, ngành, địa phương với căn bệnh “ngại đụng chạm”. Tuy không...
Ban hành 15 văn bản QPPL trong tháng 01/2019
2019-02-26 18:01:52
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 1/2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 11 Nghị định của Chính...
Ban hành 15 văn bản QPPL trong tháng 01/2019
2019-02-26 18:01:52
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 1/2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 11 Nghị định của Chính...
Ban hành 9 văn bản QPPL trong tháng 12/2018
2019-01-15 11:41:18
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 12/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 6 Nghị định của Chính...
Ban hành 9 văn bản QPPL trong tháng 12/2018
2019-01-15 11:41:18
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 12/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 6 Nghị định của Chính...
Xây dựng các văn bản QPPL liên quan đến phát triển Thủ đô Hà Nội
2018-11-12 17:22:59
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phát triển Thủ đô Hà Nội. Ảnh minh họaCụ thể,...
Ban hành 22 văn bản QPPL trong tháng 9/2018
2018-10-25 18:03:04
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 9/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 22 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 18 Nghị định của Chính...
Ban hành 22 văn bản QPPL trong tháng 9/2018
2018-10-25 18:03:04
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 9/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 22 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 18 Nghị định của Chính...
Bãi bỏ một số văn bản QPPL trong lĩnh vực quốc phòng
2018-09-25 16:37:46
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 129/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nguồn VPCPCụ...
Ban hành 16 văn bản QPPL trong tháng 8/2018
2018-09-20 17:13:25
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 8/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 9 Nghị định của Chính...
Ban hành 16 văn bản QPPL trong tháng 8/2018
2018-09-20 17:13:25
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 8/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 9 Nghị định của Chính...
Đọc nhiều