tưởng niệm

Gạc Ma: Việt Nam không bao giờ quên 64 chiến sĩ hy sinh vì chủ quyền biển đảo

LS Lê - 2022-03-15 13:37:07
34 năm hải chiến Gạc Ma, đất nước mãi mãi không quên sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ vĩnh viễn nằm lại ở bãi đá Gạc Ma – Cô Lin – Len Đao thuộc quần...