triệu chứng Covid-19
Dữ liệu mới: 83% bệnh nhân bị tái nhiễm Covid-19 gặp triệu chứng này
2022-04-19 19:11:33
Theo dữ liệu mới nhất của tổ chức nghiên cứu triệu chứng Covid-19 của Anh ZOE, sổ mũi là triệu chứng hàng đầu hiện nay ở Anh, chiếm 83% tổng số trường hợp...
Đọc nhiều