Trần Đại Quang

Tiêu chuẩn để trở thành Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Thành Nhân - 2020-02-02 13:00:52
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định 214 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc...