tinh thần thể thao

SEA Games 31: Một cuộc thi “kỳ lạ”

Đặng Trường - 2022-05-24 20:50:40
Câu chuyện vận động viên điền kinh Felisberto khoác quốc kỳ Timor Leste, tay cầm lá cờ Việt Nam nhỏ chạy dọc sân Mỹ Đình, chủ động nắm tay hai vận động viên...