tin bão

Bão số 7 LIONROCK giật cấp 10, hướng vào miền Trung, đề phòng lũ quét

2021-10-08 09:40:54
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7, có tên quốc tế là cơn bão LIONROCK hiện có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cảnh báo xảy ra lũ...