thương hiệu

Chuyên gia ở Pháp kể chuyện gần 10 năm làm thương hiệu cho Đồng Tháp

2020-10-16 06:13:17
Chúng tôi tìm cách làm cho bản sắc và tiềm năng vốn có của tỉnh trở nên thực chất và giàu cảm xúc hơn, có thể “chạm” vào nhà đầu tư, du khách…TS Lương...