thổi giá
Gục ngã vì quyền lực: xót xa!
Bảo An - 2020-09-27 18:12:49
Ai sai người đó phải chịu trách nhiệm. Sai đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có sự nể nang, không tồn tại ô dù bao che. Đó là thực tế mà...
Bao nhiêu thiết bị y tế bị thổi giá ở Bệnh viện Bạch Mai?
2020-09-27 10:38:55
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh đối với toàn bộ chương trình liên doanh, liên kết xã hội hóa đã thực hiện tại Bệnh viện...
Hàng loạt doanh nghiệp bắt tay thổi giá máy xét nghiệm tại CDC Hà Nội
2020-09-16 06:17:56
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định việc đẩy giá máy xét nghiệm Covid-19 chênh gấp 3 lần tại CDC Hà Nội có sự câu kết giữa hàng loạt doanh nghiệp cũng như cán...
Đọc nhiều