thí điểm

Một cơ chế mới, TP.HCM huy động được ngay 11 tỷ USD

Bích Vân - 2023-06-28 16:06:53
Giai đọan năm 2021-2025, TP. HCM sẽ huy động mọi nguồn lực, dự kiến đầu tư khoảng 266.000 tỷ đồng (tương đương 11 tỷ USD) để tạo đột phá phát triển hạ...